Nowa Gazeta Polska

NGP nr 10/2024 (552)  19 MAJA 2024

Zanim nadejdzie wojna


Średnio co 30 lat na świecie wybuchają poważne wojny, które pociągają za sobą liczne ofiary ludzkie, również wśród bezbronnej ludności cywilnej. Jak pokazują wszystkie konflikty i wojny, które miały miejsce w ostatnich 100 latach, cywile mogą liczyć tylko i wyłącznie na siebie.


ARTYKUŁ ANDRZEJA B. LEWKOWICZA
The Peasants, czyli nowe odczytanie Chłopów Reymonta


Nie wszyscy być może pamiętają, że w tym roku mija dokładnie 100 lat od przyznania polskiemu pisarzowi W.S. Reymontowi zaszczytnej literackiej nagrody Nobla. Warto o tym przypomnieć, choćby ze względu na kolejną ekranizację jego najbardziej chyba znanej powieści – mowa oczywiście o tetralogii Chłopi. 


ARTYKUŁ M. ANNY PACKLEN PARKMAN

Aleksander Kwiatkowski

Polacy wśród szczytów świata

Sztokholm 2024

ISBN 978-91-87704-94-9


Historia, wspomnienia, filmy. książki. 

Już wkrótce w sprzedaży. Marzec 2024

NR 1/2024

NR 5/2024

NR 9/2024

NR 2/2024

NR 6/2024

NR 10/2024

NR 3/2024

NR 7/2024

NR 11/2024

2023

NR 4/2024

NR 8/2024

NR 12/2024

Andrzej Szmilichowski

Fragment większej całości

Sztokholm 2023

ISBN 978-91-87704-93-2


Tytuł najnowszej książki – a i zakończenie – wskazują na przekonanie, że życie jest czymś większym niż to, co wylicza pamięć a interpretuje umysł. Wskazują również, że jest coś więcej niż ziemska egzystencja. To „więcej” jest być może naszym właściwym domem. Utwory Andrzeja Szmilichowskiego czynią tę hipotezę pociągającą i całkiem prawdopodobną.

Jolanta Szutkiewicz

Tiden du går så fort. Dikter

Sztokholm 2023

ISBN 978-91-87704-92-5


Wspomnienia, fascynacje, refleksje i sporo nostalgii - wszystko to w najnowszym tomiku Jolanty Szutkiewicz, sztokholmskiej autorki tomiku “Tiden du går så fort”.

Anna Winner

Jak ziarnka piasku. Tom 3

Sztokholm 2022 s.290

ISBN 978-91-87704-91-8


Jak ziarnka piasku (tom 3), to kolejna książka mieszkającej w Sztokholmie Anny Winner (Anny Wiśniewskiej). 

Nowa Gazeta Polska to prywatny, niezależny i jedyny dwutygodnik polski ukazujący się w Szwecji. Rocznie ukazują 22-23 numery gazety. Gazeta o charakterze informacyjnym rozprowadzana jest bezpłatnie w środowiskach polskich w Szwecji, przede wszystkim w Sztokholmie.


Ukazuje się od 1998 roku. Nakład gazety: 3000 egzemplarzy.

Podstawę finansową gazety stanowią reklamy.

Gazeta wydawana jest przez Wydawnictwo Polonica.


Redaktor odpowiedzialny:

Tadeusz Nowakowski


Nasi stali współpracownicy:

Zygmunt Barczyk

Ludomir Garczyński-Gąssowski

Aleksander Kwiatkowski

Marek Lewandowski

Andrzej Olkiewicz

Anna M. Packalen Parkman

Andrzej Szmilichowski

Ewa Teodorowicz Hellman

Teresa Urban


Z redakcją współpracują także:

Janusz Korek

Ewa Korolczuk

Andrzej B. Lewkowicz

Tadeusz UrbańskiAdres redakcji: 

Nowa Gazeta Polska

att. Tadeusz Nowakowski

Brödbacken 6

572 73 Kristdala

Szwecja - Sweden

Telefon: +46 73 98 53 615


mail: polonica@polonica.se


AKTUALNY CENNIK OGŁOSZEŃ / ANNONSPRISER 2024


UTGIVNINGSPLAN 2024

Ostatnie publikacje Wydawnictwa Polonica


Andrzej Szmilichowski: Czas przyszły niedokonany 

Sztokholm 2022 s.209

ISBN 978-91-87704-90-1


/.../ Andrzej Szmilichowski zachęca do podejrzliwości wobec wszystkiego co znane, automatyczne, masowe. Do ciągłego niepokoju o duszę, ale też i o jakość myślenia. Rozstawia znaki ostrzegawcze na granicach głupoty, banału, taniej duchowości.

Jest raczej pesymistą, ale lubi samo pisanie, które go widocznie wewnętrznie rozgrzewa, bo czytelnik może zawsze liczyć na to,

że na końcu tekstu dostanie pokaźną dawkę światła.

(Małgorzata Szafrańska)

Andrzej Szmilichowski: Trudny rok

Sztokholm 2021. s.122


Książkę Trudny rok czytać można na wyrywki, można ją też przeglądać, by tu i tam wyłowić interesujące myśli, można też wgłębić się w jej treść i próbować bliżej poznać stan duszy autora w przeciągu jednego, trudnego dla niego roku. Dziennik pisany na bieżąco gwarantuje bowiem szczerość wypowiedzi, które nie są jak w pamiętniku przefiltrowane przez cenzurę pamięci...

(Ewa Teodorowicz Hellman)

Maciej Klich: Upadła nadzieja

Sztokholm 2021. s.80

ISBN 978-91-87704-89-5


Jak do tego doszło? Jaka była geneza tej bezprecedensowej decyzji, stawiającej aparat komunistycznego państwa przeciwko obywatelom?

Tadeusz Nowakowski: Szwecja na weekend

Sztokholm 2021. s.171

ISBN 978-91-87704-85-7


„Szwecja na weekend” to subiektywny bedeker po Szwecji opisujący miejsca znane i mniej znane. Wszystkie jednak warte zobaczenia. Martyna Wojciechowska napisała kiedyś, że „podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy i zdecydowanie pomagają zdystansować się do problemów dnia codziennego. Nie rozwiązują ich bezpośrednio, jednak pomagają przewartościować i spojrzeć na nie jakby z drugiego brzegu rzeki.” Bardzo często te podróże nie muszą być dalekie. Książka ma zachęcić do odkrywania Szwecji. Więc podróżujmy – nie po to, by uciec przed
życiem, ale by życie nam nie uciekło.