<%@ Language=VBScript %> Wydawnictwo Polonica

 

POLONIKI 2014

POLONIKI - Nagrody Polonii Szwedzkiej - przyznawane są przez redakcję Nowej Gazety Polskiej od roku 2001. 
Po raz czternasty kapituła nagród Polonii Szwedzkiej – POLONIKI 2014, przyznawanych przez Nową Gazetę Polską, postanowiła uhonorować nimi Polaków mieszkających w Szwecji, których działalność i osiągnięcia służą budowaniu pozytywnego wizerunku Polonii mieszkającej w Szwecji.
 
Nagroda Polak Roku 2014
STEFAN INGVARSSON
Nagroda Artystyczna
TOMASZ HOŁUJ
Nagroda Specjalna
JAKUB ŚWIĘCICKI

 

 
POLONIKI 2001

Komunikat prasowy Nagrody 2001 

 

Polak Roku:
prof. Andrzej Nils Uggla
Nagroda Artystyczna: 
Danka Jaworska
Nagroda Przyjaciół: 
Mika Larsson
POLONIKI 2002

Komunikat prasowy Nagrody 2002 

 

Polak Roku: 
Karolina Bieńkowska i Zygmunt Kraczkowski 
Nagroda Artystyczna: 
Jolanta Borusiewicz 
Nagroda Przyjaciół: 
Kaj Engelhart
POLONIKI 2003

Komunikat prasowy Nagrody 2003 

 

Polak Roku: 
Kajetan Kazimierczak i Michał Dzieciaszek
Nagroda Artystyczna: 
Michał Moszkowicz
Nagroda Przyjaciół: 
Anders Bodegard
Nagroda Specjalna:  
Maria Winiarska
POLONIKI 2004

Komunikat prasowy Nagrody 2004 

 

Polak Roku: 
ks ks: Zdzisław Lepper, Marian Chojnacki, Mariusz Chamarczuk i Ryszard Flakiewicz
Nagroda Artystyczna: 
Jakub Moszkowicz
Nagroda Przyjaciół: 
Marianne Pieniowski
Nagroda Specjalna:  
Ludomir Garczyński-Gąssowski
POLONIKI 2005

Komunikat prasowy Nagrody 2005 

 

Polak Roku: 
Joanna Janasz i Elżbieta Jakubicka
Nagroda Artystyczna:
Dana Rechowicz
Nagroda Przyjaciół:
Kjell Albin Abrahamsson
POLONIKI 2006

Komunikat prasowy Nagrody 2006 

 

Polak Roku: 
Piotr Cegielski i Maciej Zaremba
Nagroda Artystyczna:
Piotr Kukulski
Nagroda Przyjaciół:
Mikael Lundgren
POLONIKI 2007

Komunikat prasowy Nagrody 2007 

 

Polka Roku:
Eliza Roszkowska-Öberg   
Nagroda Artystyczna:
Grażyna Piątek
Nagroda Przyjaciół: 
Lennart Ilke
POLONIKI 2008

Komunikat prasowy Nagrody 2008 

 

Polka Roku: 
Katarzyna Gruber
Nagroda Artystyczna:
Piotr Naszarkowski
Nagroda Przyjaciół:
Gunnila Lindberg
POLONIKI 2009

Komunikat prasowy Nagrody 2009 

 

Polak Roku:
prof. Stanisław Brzozowski   
Nagroda Artystyczna: 
Andrzej Olkiewicz i Stanisław Żołądź  
Nagroda Specjalna:
Marta Prochiwcz
POLONIKI 2010

Komunikat prasowy Nagrody 2010 

 

Polka/Polak Roku:
prof. Ewa Teodorowicz-Hellman
Nagroda Artystyczna: 
Teresa Järnström-Kurowska i Ryszard Solarz
Nagroda Przyjaciół:
Peter Johnsson i Eva Westin 
POLONIKI 2011

Komunikat prasowy Nagrody 2011

 

Polak Roku:
Jan Potrykus 
Nagroda Artystyczna: 
Andrzej Szmilichowski
Nagroda Specjalna:
Rita Tornborg 
POLONIKI 2012

Komunikat prasowy Nagrody 2012

Polak Roku:
Mieczysław Nycz 
Nagroda Artystyczna: 
Bagatela
Nagroda Specjalna:
Elżbieta Gieysztor

 

POLONIKI 2013

Komunikat prasowy Nagrody 2013

Polak Roku:
Aleksander Wołodarski 
Nagroda Artystyczna: 
Joanna Troikowicz
Nagroda Specjalna:
Aleksander Kwiatkowski
POLONIKI 2014

Komunikat prasowy Nagrody 2014

Polak Roku:
Stefan Ingvarsson
Nagroda Artystyczna: 
Tomasz Hołuj
Nagroda Specjalna:
Jakub Święcicki